Zemní protlaky

Zajišťujeme:

  • provádění protlaků zeminy od průměru 65 mm do 270 mm s max. délkou protlaku 12 m. Technologie propichování, při které dochází vtlačováním hlavice do zeminy k jejímu zhutňování, je použitelná v plastických a stlačitelných zeminách. Zeminy s větším obsahem kameniva, které jsou velmi málo stlačitelné, umožňují provedení pouze základního protlaku o průměru 65 mm.

 

K provedení protlaku je nutné nachystat startovací a koncovou jámu dle přiloženého nákresu pracovních výkopů. V případě potřeby provedení protlaku delšího jak 12 m je nutné ve vzdálenosti 12 m od startovací jámy nachystat další jámu o stejných rozměrech jako startovací jáma.

 

V případě, že nebude možné protlak dokončit z důvodů nezaviněných pracovníky VAS a.s., budou fakturovány vynaložené náklady na jízdné a strávený čas pracovníků VAS a.s. na místě práce.

 

Protlaky provádíme: 

  • Propichovacím zařízením PZ 65 a PZ 200

Zařízení umožňuje bezvýkopové horizontální ukládání potrubí, kabelů a podobných technologií propichováním zeminy. Při této technologii nedochází k odebírání zeminy, nýbrž k jejímu zhutňování při vytváření otvoru nástrojem vtlačovaným do zeminy. Po provedení základního propichu o průměru 65 mm lze při zpětném vytahování tyčí otvor v zemině zvětšit a zároveň i vtáhnout do otvoru potrubí. Propichovací zařízení PZ 65 se používá do průměru propichu 200 mm, PZ 200 až do průměru 270 mm. Součástí dodávky je elektrohydraulický agregát pro připojení na síť 230 V a bohaté příslušenství dle výběru.

 

propichovac___stroj.jpg 

elektrohydraulick___pohon.jpg 

Nav__d__c___ty___a_propichovac___hlavice.jpg 

 

Kontakt:

Židlochovice

Lidická 689, 667 01 Židlochovice, tel. 547 231 018

email: zidlochovice@vasbv_cz 

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky