Provádění dodatečných navrtávek kanalizačních stok pro napojení domovních kanalizačních přípojek

Provádíme:

  • dodatečné navrtávky kanalizačních stok a montáž odbočné tvarovky v případech budování kanalizační přípojky s napojením na uliční stoku v místech, kde není vysazena odbočka pro napojení kanalizační přípojky.

 

Navrtávky provádíme k osazení připojovací tvarovky pro kanalizační přípojky DN 150, DN 200 na betonové a kameninové stoky, dále plastové stoky hladké, žebrované a korugované.

 

K provedení dodatečné navrtávky je nutné nachystat montážní jámu o rozměrech 1x1,5 m podle hloubky uložení uliční stoky (rozměr 1 m podélně s uliční stokou, 1,5 m kolmo na stoku). Výkopy jejichž hloubka přesahuje 1 m je nutno řádně zapažit! U kanalizační stoky je nutno obnažit horní polovinu potrubí. V místech spoje kanalizačního potrubí nelze provést navrtání pro osazení odbočné tvarovky. Nejmenší průměr uliční kanalizační stoky, na které je možné provést dodatečnou navrtávku pro osazení odbočné tvarovky je DN 300!

   

 Při objednávání je nutné sdělit následující údaje:

- materiál kanalizační uliční stoky, na kterou se bude přípojka napojovat

- průměr kanalizační stoky

- průměr napojované domovní kanalizační přípojky

- materiál kanalizační přípojky.

Kontakty

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky