Provozní kontroly nadzemních a podzemních požárních hydrantů

Provádíme provozní kontroly nadzemních i podzemních požárních hydrantů, dle ČSN 73 08 73. K tomuto účelu používáme speciální Horizontální měrný hydrantový nástavec Sensus - Hydrantentestzähler.

Jedná se o zařízení, jehož pomocí lze měřit tlak a průtok vody na nadzemních i podzemních požárních hydrantech, přičemž tato měřící data jsou zaznamenávána do externího zapisovače dat (dataloggeru), pro pozdější vyhodnocení a vystavení protokolu o provedené průtokové zkoušce.

 

 Bez názvu_1.JPG

Horizontální měrný hydrantový nástavec Sensus - Hydrantentestzähler

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky