Provozovaná zařízení

Divize Brno-venkov provozuje v současné době vodovodní sítě o délce více než 800 km. Do těchto sítí dodává vodu z celkem 36 zdrojů a úpraven vody. Kanalizační síť provozovaná divizí Brno-venkov přesahuje svou délkou 500 km a odvádí odpadní vodu na 27 čistíren odpadních vod.  

Příklady zařízení provozovaných divizí Brno-venkov naleznete ve fotogalerii.

 

Panoramatický pohled na ČOV Tetčice

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky