Reklamace

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se:

a) vyúčtování

 • na nesprávně zúčtované zálohy
 • jakoukoliv vadu účtu, která brání jeho včasné úhradě
 • na nesprávné informace o odběrateli (IČO, DIČ, č.p….)

b) dodávky pitné vody

 • na jakost dodávané pitné vody
 • na množství dodané pitné vody

c) odvádění odpadních vod

 • na odvádění vod stanoveným způsobem
 • na množství odváděných vod

viz Reklamační řád

 

Reklamaci faktur můžete provést písemně na email: zakaznici@vasbv_cz nebo na adresu sídla divize Brno-venkov:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 156
638 01 Brno

Písemná reklamace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení nebo obchodní jméno odběratele
 • adresu odběratele
 • místo odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod či místo uplatňování reklamace
 • popis vady nebo reklamace

 

d) vodoměrů 

 • má-li pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. viz Zákon č. 274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5

 

viz Výměna, přezkoušení vodoměru

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky