Úřední měření průtoků

Úřední měření podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v jeho novelizovaném znění je metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je autorizována k výkonu úředního měření průtoku kapalin hydrometrováním v prizmatickcýh korytech, objemovou metodou a prostřednictvím měrných žlabů a přelivů.

                                             Autorizace
S úředním měřením průtoku vod se v praxi setkáváme nejčastěji při:

  • posuzování funkční způsobilosti systémů na stanovení průtoku a proteklého množství odpadních vod dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v novelizovaném znění
  • jednorázových týdenních měřeních pro poplatková hlášení dle zákona o vodách   č. 254/2001 Sb. a zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v novelizovaných zněních
  • návrzích nových a rekonstrukcích stávajících měrných systémů (úprava měrných žlabů a přelivů včetně opravy nebo doplnění elektronické části - dle požadavků platné legislativy) včetně prvotní kalibrace

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky