Vedení majetkové a provozní evidence

Dle § 5 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je povinen vlastník vodovodu a kanalizace na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence svých vodovodů a kanalizací. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je vlastník vodovodu a kanalizace povinen bezplatně předávat příslušným vodoprávním úřadům a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok.

 

Kontakt

 Ing. Veronika Vavřinová

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

 

tel.: 545 532 394

mobil:   605 221 992

e-mail: vavrinova@vasbv_cz 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky