Voda ve Svratce a Litavě bude čistější

VAS, a.s. divize Brno-venkov zve veřejnost na slavnostní otevření ČOV Žabčice tuto sobotu tj. 10.října od 10 hodin.  

Žabčice – Čistší voda v řece Svratce, ale také v řece Litavě či říčce Šatava – to je cílem tří velkých investičních projektů do čištění odpadních vod na Židlochovicku. Poslední z nich, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Žabčicích, byl v těchto dnech dokončen a v sobotu 10. října bude také slavnostně otevřen. Kromě čistější vody tak obcím v tomto regionu již nebude nic bránit dalšímu rozvoji.

„Za podpory dotací z Evropské unie byly opraveny čistírny odpadních vod v Žabčicích, ale také v Hrušovanech a v Blučině. Opravy stály celkem 150 milionů korun a jedná se o velmi významné investiční akce v oblasti vodárenství v okrese Brno-venkov,“ uvedl starosta Žabčic Mgr. Vladimír Šmerda. V těchto lokalitách už původní čistírny odpadních vod nevyhovovaly legislativním předpisům. Zároveň nedostačovaly objemově, čistírny byly přetíženy, a proto nebylo možné napojovat další domy nebo výrobní objekty. „Bránilo to tak dalšímu rozvoji našich obcí,“ doplnil starosta.

Žabčická čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních splaškových vod z obcí Žabčice, Přísnotice a Unkovice. Zatímco před rekonstrukcí bylo napojeno na kanalizaci asi 2700 obyvatel, nyní bude možné napojit až 4 600 obyvatel.

V rámci rekonstrukce v hodnotě téměř 50 milionů korun bylo nově vybudované komplexní kalové hospodářství, byly plně využity stávající objekty pro zkapacitnění s novou koncepcí řešení hydrauliky a kalového hospodářství, bylo zmodernizováno řízení a došlo k automatizaci provozu.

Kromě této čistírny odpadních vod byly na Židlochovicku v poledních dvou letech zmodernizovány ještě další dvě čistírny odpadních vod:

    1. Čistírna odpadních vod Blučina

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla technologicky zastaralá a neodpovídala požadavkům současné legislativy. Po rekonstrukci, která probíhala za plného provozu, došlo k výstavbě nových objektů navazujících na původní, ale především k uvedení provozu do stavu odpovídajícího současným technologickým postupům.

Před zahájením rekonstrukce bylo napojeno cca 1900 obyvatel, nyní je možné napojit až 2800 obyvatel.

Celkové náklady: 48 188 215,- Kč

Kolaudace: září 2013

     2. Čistírna odpadních vod Hrušovany

Díky modernizaci a intenzifikaci této čistírny odpadních vod došlo k jejímu zkapacitnění a umožnilo to další rozvoj obce Hrušovany.

Před zahájením rekonstrukce bylo napojeno cca 2500 obyvatel, po rekonstrukci je čistírna schopna vyčistit odpadní vody až od 3 900 obyvatel.

Kolaudace: prosinec 2013

Celkové náklady: 44 939 998,- Kč

 

Všechny tři investice byly o to náročnější, že opravy bylo nutné dělat za plného provozu.

 

Mgr. Iva Šebková

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Pozořice

další odstávky