Vyhledávání tras podzemních sítí

Vyhledávání tras elektricky vodivých vedení

K vyhledávání tras elektricky vodivých podzemních vedení používáme multifrekvenční trasovací soupravy i5000 - Metrotech.

Vyhled__v__n___tras_elektricky_vodiv__ch_veden__.jpg

Těmito soupravami jsme schopni se na trasové vedení připojovat galvanicky, nebo induktivně pomocí rámové antény, či induktivních kleští do průměru 100 mm.

Tuto techniku nelze použít na vyhledávání vnitřních domovních rozvodů, poněvadž šíření signálu po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.

 

Vyhledávání tras elektricky nevodivých vedení

Pro potřeby pozdějšího přesného  určování polohy nově budovaných, elektricky nevodivých vedení, používáme systém označování trasy pomocí elektronických pasivních značek, tzv. markerů, které jsou snadno a spolehlivě identifikovatelné i v místech s velkým výskytem rušivých vlivů okolní infrastruktury a svou životností se vyrovnají nejméně životnosti plastových potrubí (min. 50 let).  

Markery nemají žádné vnitřní napájení, jsou vyráběny v různých frekvenčních odstupech, různých barvách a pro různé druhy sítí, čímž je při vyhledávání docílena jejich nezaměnitelnost s markery ostatních sítí.

Pro jejich výborné technické parametry, používáme výhradně v naší praxi osvědčený typ Sebamarker SM 2500 - Seba KMT, jenž je lokalizovatelný až do max. hloubky 2,4 m a poskytuje nejširší průměr lokolizačního pásma (až 2,5 m).

markery_1.jpg

 

Lokalizaci těchto markerů provádíme multifrekvenčním lokátorem markerů Ferrolux FLM 700 - Seba KMT, jímž lze přesně lokalizovat markery všech sítí a také měřit hloubku jejich uložení. 

Vyhled__v__n___tras_elektricky_nevodiv__ch_veden__.jpg 

K trasování delších úseků elektricky nevodivých vedení jsme vybaveni pulsním generátorem PWG 2000 - Seba KMT. Tento generátor je k potrubí připojován přes hydrant, případně přes jiný připojovací bod. Za pomoci provozního přetlaku vysílá přímo do vodnho sloupce pulzní tlakové vlny, šířící se jako slyšitelný akustický signál, který lze na povrchu přijímat pomocí půdního mmikrofonu, přičemž pulzy nad potrubím jsou nejsilnější. Provozní přetlak v místě připojení se musí pohybovat v rozmezí 200 - 800 kPa a maximální hloubka uložení trasovaného vedení je 2 m.

str_3_obr1.jpg

 

K trasování kratších úseků elektricky nevodivých vedení (do 60 m), používáme laminátová trasovací pera s ocelovými jádry GOK 60 - Seba KMT, které se zavádějí přímo do trasovaných potrubí, přičemž je nutné tato odstavit, vypustit a rozpojit.

str_3_obr_3.jpg

K bodovému trasování jsme vybaveni trasovacími sondami, které lze identifikovat až do hloubky 8 m.

str_3_obr_2.jpg

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky