Zkoušky vodotěsnosti vzduchem

Zkoušky vodotěsnosti vzduchem kanalizačních stok, přípojek a šachet provádíme dle platných norem ČSN EN 1610/ ČSN 75 69 09.

sluzby_03.jpgVýstupní dokumentací této zkoušky je protokol s grafem zaznamenávajícím celý průběh zkoušky.

Zkoušky vodotěsnosti vzduchem lze provádět pro všechny druhy materiálu kanalizace od DN 150 až DN 800.

Pro provedení zkoušky je nezbytné zajistit vyčištění kanalizace a zpřístupnění revizních šachet.

sluzby_04.jpg

Kontakty v sekci: Kontakty - Zkoušky vodotěsnosti.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky