Změna zákazníka/kontaktních údajů

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti? sekce FAQ

Změna zákazníka

  • přepis na jinou osobu nebo subjekt. V tomto případě je třeba vzít v úvahu zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 8 odst. 5 a 6, kde se mj. říká, že vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem (odběratel=vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci - § 2 odst. 5 výše uvedeného zákona). Při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba (např. nájemce).  

Potřebné podklady:   

  • formulář - Změna odběratele - ke stažení ve složce Dokumenty

 - podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

 Formuláře neslouží k elektronickému podání.

  • formulář - Trojdohoda - ke stažení ve složce Dokumenty

 - DOHODA mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba ( nájemce,..)

 Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Změna kontaktních údajů

  • změna poštovní adresy pro zasílání faktur
  • změna kontaktního telefonního čísla

 

Výše uvedené změny lze provést na základě písemného podkladu, který nám doručíte některým z následujících způsobů:

Změny kontaktních údajů nevyžadují předtištěnou formu a mohou být podány osobně či telefonicky.

1. osobně

-  osobní návštěvou zákaznického oddělení v sídle divize Brno-venkov v Brně.

Kontakty

2. poštou

- zasláním na adresu zákaznického centra sídla divize Brno-venkov.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Divize Brno-venkov

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ

Soběšická 156, 638 00, Brno

Tel: 545 532 223  

3. telefonicky

-  545 532 223  

4. e-mailem

- zakaznici@vasbv_cz

 

V žádosti o změnu příslušných údajů, prosím, uvádějte identifikační údaje o odběrateli, odběrném místě a přesné zformulování Vašeho požadavku (změny). Pro případ vzniklých nejasností uvádějte rovněž kontaktní telefon, případně faxové číslo či e-mailovou adresu.

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky