Zřízení/ukončení smlouvy

Zřízení nového odběrného místa pro dodávku vody popř. pro vypouštění odpadních vod

Potřebné podklady: 

  • vyjádření ke stavbě, stavební povolení
  • formulář - Nové odběrné místo - ke stažení ve složce Dokumenty

 - podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod

 Formuláře neslouží k elektronickému podání.

  • formulář - Trojdohoda - ke stažení ve složce Dokumenty

 - DOHODA mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba ( nájemce,..)

 Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Ukončení odběru vody popř. vypouštění odpadních vod bez přepisu na jiného odběratele /zákazníka/ 

  • zákazník doručí samoodečet vodoměru k datu ukončení odběru
  • tuto skutečnost oznámí dodavateli písemně do 15 dnů předem a umožní pracovníkům provést konečný odečet vodoměru
  • v případě paušálního odběru sdělí datum ukončení, následuje vyúčtování (odeslání faktury) a způsob zavření odběrného místa dle možností

 

Výše uvedené změny lze provést na základě písemného podkladu, který nám doručíte některým z následujících způsobů:

1. osobně

-  osobní návštěvou zákaznického oddělení v sídle divize Brno-venkov v Brně.

Kontakty


  2. poštou

- zasláním na adresu zákaznického centra sídla divize Brno-venkov.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Divize Brno-venkov

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ

Soběšická 156, 638 00, Brno

Tel: 545 532 223

3. telefonicky

-  545 532 223 

4. e-mailem

- zakaznici@vasbv_cz

 

V žádosti o změnu příslušných údajů, prosím, uvádějte identifikační údaje o odběrateli, odběrném místě a přesné zformulování Vašeho požadavku (změny). Pro případ vzniklých nejasností uvádějte rovněž kontaktní telefon, případně faxové číslo či e-mailovou adresu.

Firmy a organizace musí navíc při vyřizování smluvních vztahů dodat následující podklady:

  • živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku
  • osvědčení o DIČ
  • výpis z katastru nemovitostí
  • číslo bankovního účtu

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky