Akce, info pro veřejnost

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava nabízí možnost prohlídek vodohospodářských objektů jako jsou úpravny vody, čistírny odpadních vod a další vodohospodářská zařízení, kde zajišťuje provozování.

Nabízíme možnost exkurzí včetně odborného výkladu a obrazových prezentací jak pro základní, tak i střední a vysoké školy a v neposlední řadě také pro zahraniční delegáty z oboru vodního hospodářství.

Mezi nejčastěji navštěvovaná zařízení patří:

Čistírna odpadních vod Jihlava

Úpravna vody Hosov

Úpravna vody Nová Říše

 

Kontakt:

Jan Pešek, DiS.

Referent speciálních činností

Tel: 567 569 233

Fax: 567 308 421

e-mail: pesek@vasji_cz

 

Pokud se zajímáte o historii vodárenství v České republice, věříme, že Vás potěší několik informačních materiálů, které jsme pro Vás připravili.

Najdete v nich mimo jiné celou historii kanalizačního systému a vodovodu v Jihlavě a Telčsku, a neménně zajímavé informace o nově zrekonstruované Čistírně odpadních vod v Jihlavě, úpravně vody Hosov a další podrobnosti.

 

1)   Informační panel - VAS, a.s. divize Jihlava.pdf

2)   Historie kanalizace v Jihlavě.pdf

3)   Historie vodárenství v Jihlavě.pdf

4)   Historie vodárenství na Telčsku.pdf

5)   __ist__rna_odpadn__ch_vod_Jihlava___1._____st.jpgČistírna opdaních vod Jihlava - 1. část.pdf

6)   Čistírna odpadních vod Jihlava - 2. část.pdf

7)   Úpravna vody Hosov.pdf

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky