Aktuality

Podpořili jsme rodiny těch, kteří zemřeli ve službě

Nadace policistů a hasičů získala od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., finanční podporu.   

 

V Jihlavě byl ukončen projekt Přijdu včas

Díky příspěvku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., mají od září děti v Jihlavě speciální hodiny na dětském hřišti u amfiteátru letního kina.  

 

Ceny vodného a stočného na rok 2015

 

Úspěšně provedená oprava shybky pod řekou Jihlava

 

Oslavu dne vody v Jihlavě zahájili hosté přípitkem. Vody...

Ve středu 23. března 2011 se v jihlavském Domě kultury sešlo na dvě stovky vodohospodářů z různých oblastí. Mezi zastoupenými byli především zástupci obcí a měst, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Brněnských vodovodů a kanalizací, a. s. a Povodí Moravy, s. p. V rámci dopoledních exkurzí shlédli hosté čistírnu odpadních vod v Jihlavě včetně spalovny čistírenských kalů a úpravnu vody Hosov s vodní nádrží Hubenov.  Na obou místech byl návštěvníkům podán odborný výklad a čas byl i na diskusi k tématům, která vodohospodáře při prohlídkách zajímala.  

 

Ceník služeb pro rok 2011

V sekci dokumenty je k dispozici nový ceník služeb pro rok 2011.  

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky