Informace pro zákazníky

V sekci Dokumenty byla zřízena nová složka  Limity pro vypouštění odpadních vod, která obsahuje informace o nejvyšší přípustné míře znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky