Cena vodného a stočného na rok 2015

V úterý 9. prosince 2014 jednala Valná hromada Svazu vodovodů   a kanalizací JIHLAVSKO mimo jiné i o ceně vodného a stočného     pro rok 2015.

V této oblasti platí i nadále stejné ceny vodného a stočného, které byly odsouhlaseny s platností od 1. 7. 2014.

Tzn. pro rok 2015 nedošlo k žádnému navýšení ceny vodného       a stočného.

Ceník V a S pro období od 1. 1.  2015

    bez DPH              s DPH                      
VODNÉ       45,48 Kč / 1 000 litrů       52,30 Kč / 1 000 litrů 
STOČNÉ 30,79 Kč / 1 000 litrů 35,41 Kč / 1 000 litrů
CELKEM 76,27 Kč / 1 000 litrů 87,71 Kč / 1 000 litrůHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky