Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného pro obyvatelstvo i ostatní, schválená Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO s platností od 1. 7. 2017.
  bez DPH   s DPH
vodné 49,08 56,44
stočné 33,40 38,41
celkem 82,48  94,85

Ceny jsou uváděny v za m3 (1000 litrů).Cena stočného schválená pro obyvatelstvo i ostatní městyse Stonařov s platností od 1. 1. 2018:

           

bez DPH

 s DPH

stočné 39,47 45,39

Ceny jsou uváděny v za m3 (1 000 litrů).

Cena stočného schválená pro obyvatelstvo i ostatní obce Puklice s platností od 1. 1. 2018:

           

bez DPH

 s DPH

stočné 33,40 38,41

Ceny jsou uváděny v za m3 (1 000 litrů). 

 


 

  

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky