Cena vodného a stočného od 1. 7. 2017

V úterý 13. června 2017 projednala valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO mimo jiné i cenu vodného a stočného na období od 1. 7 2017.

Bylo odsouhlaseno, že cena vodného a stočného se od 1. 7. 2017 zvýší o 2,5 %.

Tisková zpráva SVaK


Cena vodného a stočného od 1. 7. 2017
                  bez DPH     s DPH    
VODNÉ 49,08 Kč / 1000 litrů 56,44 Kč / 1 000 litrů
STOČNÉ 33,40 Kč / 1 000 litrů 38,41 Kč / 1 000 litrů
CELKEM 82,48 Kč / 1 000 litrů 94,85 Kč / 1 000 litrů

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky