Čištění kanalizace

NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
  • čištění kanalizačních stok včetně odsávání písku a hustého kalu
  • odstraňování ucpávek v kanalizaci
  • proplachování kanalizace tlakovou vodou
  • čištění kanalizačních vpustí a kanalizačních šachet
  • odvoz kalů a písku včetně zajištění čištění a skládky

Cenová nabídka bude zpracována individuálně dle požadavků zákazníka.

Objednávky

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Kontakt:

Útvar dopravy a dílen
Daniel Kittler
vedoucí útvaru dopravy a dílen
Žižkova 93, 586 29  Jihlava
Tel.: 567 569 131
E-mail: kittler@vasji_cz

Čištění kanalizací sacokanalizačním vozem Wiedemann + Reichhard s recyklací  Wiedemann.jpg

Speciální vysokotlaké kanalizační vozidlo typ SUPER 2000 – Wiedemann + Reichhard na podvozku Mercedes Benz Actros s kombinovanou nástavbou s recyklací.
Celkový objem nádrže je 14 000 litrů, z toho kalová nádrž 8 000 litrů a vodní nádrž 6 000 litrů. Vozidlo je pro sání vybaveno vakuovým čerpadlem (vodokružná pumpa W + R) s výkonem 3 000 m3/hod. při 400 mbar. Průměr sací hadice je DN 125 a umožňuje hlubinné sání z 20 – 25 m. Pro proplachování je vybaveno vysokotlakým čerpadlem VOMA 150 ARP P 50 s výkonem do 170 bar při 342 l/min.

Délka čistící hadice je 180 m.

 

Objednávky

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava

Kontakt:

Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko
František Čermák
vedoucí provozu
Beringerova 368, 586 56  Telč
Tel.: 567 243 670
E-mail: cermak@vasji_czHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky