Dočasné napojení na vodovod, hydrantové nástavce

V případě potřeby dočasného napojení na vodovod pomocí hydrantových nástavců je potřebné kontaktovat příslušného vedoucího provozu.

Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Jan Nosek, středisko údržby vodovodní sítě Jihlava

Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Tel: 567 569 123
e-mail: nosek@vasji_cz

 

Hydrantové nástavce, upravené k odběru vody, jsou používány pouze v případech, kdy jsou pro jejich použití vhodné podmínky. Hydrantové nástavce je možné pužít všude tam, kde je v blízkosti oblasti s přerušeným či omezeným zásobováním vhodně umístěný a funkční podzemní hydrant. Hydrantové nástavce lze osazovat pouze mimo vozovky, nebo jiné komunikace s provozem dopravních prostředků. Ve výjimečných případech, na základě rozhodnutí dispečera ve službě, lze hydrantový nástavec osadit na okraj vozovky (k chodníku). Takto osazený hydrantový nástavec bude kromě bezpečnostní ohrádky označen dalším dopravním značením.

 

Hydrantové nástavce nelze osazovat na distribuční řady nebo řady, které mají zásadní vliv na zásobování velké oblasti.  

 

Dočasné napojení na vodovod pomocí hydrantových nástavců se u divize Jihlava používá prozatím pouze k plnění cisteren firem, které mají s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Jihlava uzavřenou smlouvu nebo mají celoroční objednávku o odběru vody z hydrantu. Ve městě Jihlavě je pro tento případ používán podzemní hydrant v ul. Žižkova, proti benzinové pumpě firmy ONO.

 

Pokud jde o dočasné napojení na vodovod při výstavbě nového rodinného domu a stavebník potřebuje vodu pro jeho výstavbu, je potřebné, aby měl na stavbu vodovodní přípojky vydán územní souhlas od příslušného stavebního úřadu. Poté odběratel uzavře na našem smluvním oddělení  VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Jihlava smlouvu o dodávce pitné vody a následně s vedoucím pracovníkem provozu  také smlouvu o dílo na montáž nové vodovodní přípojky.

 

Ve smlouvě o dílo je již stanoven termín montáže přípojky a domluveno místo dočasného umístění vodoměru. Tento je však na vodovodní přípojku instalován až odběratel předloží na technické oddělení naší divize zaměření nově vybudované přípojky v systému MICROSTATION. Tato povinnost odpadá v případě, že veřejné části vodovodních přípojek byly vybudovány současně s výstavbou nových vodovodních řadů v rámci plánované bytové výstavby.

Provoz vodovodů a kanalizací Polná

Ing. Josef Rouča, vedoucí provozu
Vrchlického 1000, 588 13 Polná
Tel: 567 212 415 - provoz
Tel: 567 212 623 - vedoucí
e-mail: rouca@vasji_cz
 

Montážní obvod Luka nad Jihlavou

Ing. Josef Rouča, vedoucí provozu
Dělnická 281, Luka nad Jihlavou
Tel: 567 219 188 - provoz
Tel: 567 212 623 - vedoucí
e-mail: rouca@vasji_cz
 

Montážní obvod a ČOV Větrný Jeníkov

Ing. Josef Rouča, vedoucí provozu
Větrný Jeníkov, 588 42 Větrný Jeníkov
Tel: 567 275 296 - provoz
Tel: 567 212 623 - vedoucí
e-mail: rouca@vasji_cz
 

Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko

František Čermák, vedoucí provozu
Beringerova 368, 586 56 Telč
Tel: 567 243 670 - provoz
Tel: 567 243 670 - vedoucí
e-mail: cermak@vasji_cz

Montážní obvod a ČOV Dušejov

František Čermák, vedoucí provozu
Dušejov, 588 05 Dušejov
Tel: 567 272 293
Tel: 567 243 670 - vedoucí
e-mail: cermak@vasji_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky