Dohled nad provozem ČOV a ÚV

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava zajišťuje dohled nad provozem čistíren odpadních vod a úpraven vod sdružených v dobrovolném Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

 

Obce sdružené v tomto dobrovolném svazku k 1. 7. 2015  jsou uvedeny níže.

 Seznam členů SVaK JIHLAVSKO k 1.7. 2015

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky