Dokážeme opravit poruchu i během dvou hodin

Jihlava - V úterý dne 16. 12. 2014 ve večerních hodinách obyvatelé z lokality ulice Lípová v Jihlavě přivolali hasičský záchranný sbor (HZS) k vytékající vodě z vodovodního řadu LT 200 před domem č. 39. HZS po prošetření místa poruchy nahlásil ve 22:30 hod. událost na vodárenský dispečink.  

Dispečink VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (VAS) neprodleně předal informaci pohotovostní službě, která místo poruchy okamžitě prošetřila a byly provedeny potřebné kroky k odstávce předmětného úseku vodovodního řadu. Cca ve 23:45 hod. došlo k odstavení přívodů vody pro domy od č. 23 po č. 58 v ul. Lípová. Vzhledem k tomu, že k odstávce vody došlo v nočních hodinách, VAS zajistila náhradní zásobování vodou formou přistavení cisterny až druhý den ráno v 6:00 hod.

 

V ranních hodinách dne 17. 12. 2014 vyhledávací služba VAS díky své technice dohledala přesné místo poruchy.

Po osmé hodině ráno se již mohlo začít se samotnou opravou poruchy. Výkopové práce byly komplikované, protože výkop musel zčásti zasahovat až do frekventované komunikace. Proto bylo potřeba, aby těžká stavební technika nejdříve odstranila část asfaltového povrchu vozovky a následně teprve poté mohl být proveden výkop. Vše probíhalo za plného silničního provozu, který tímto nebyl nijak omezen. Řidiči pouze museli v místě poruchy dbát zvýšené opatrnosti. Po odkrytí vodovodního řadu v místě poruchy byl zjištěn zlom na litinovém potrubí, který byl následně pracovníky VAS opraven osazením litinové objímky.

Pravděpodobnou příčinou vzniklé poruchy byly klimatické podmínky s velkými teplotními rozdíly, které měly za následek pohyb podloží a následnou deformaci potrubí.

Po provedení opravy byl celý výkop kompletně zasypán a místo zadlážděno. Celkem se na opravě podílelo 6 pracovníků VAS, kteří dokázali odborně, kvalitně a především rychle celou situaci zvládnout.

K úplnému obnovení dodávky pitné vody došlo v 9:30 hod.

Celkově se tedy podařilo opravu poruchy zajistit v rekordním čase do 2 hodin.

 

Na závěr bychom rádi požádali všechny občany Jihlavy, aby se pro urychlení zásahu v podobných případech neprodleně obraceli přímo na nonstop linku centrálního vodárenského dispečinku 567 569 204 (737 221 676) VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Jihlava a neblokovali techniku a pracovníky HZS.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky