Doporučení k odstranění nedostatků v kvalitě pitné vody

Kontakt:

Ing. Pavel Straka

technolog 

Žižkova 93

586 29  Jihlava

Tel. 567 569 217

e-mail: straka@vasji_cz (linhartova@vasji_cz)

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky