Dovoz pitné vody

Dovoz pitné vody v případě nutnosti zajištění náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo pro komerční využití.  

Kontakt :

 

Zajištění dodávky pitné vody prostřednictvím cisternových přívěsů:
Jan Nosek
Provoz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Tel: 567 569 123
e-mail: nosek@vasji_cz
 
Zajištění dodávky pitné vody autocisternami:
Daniel Kittler
vedoucí útvaru dopravy a dílen
Žižkova 93, 586 29
Tel: 567 569 131
e-mail: kittler@vasji_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky