Měření vodoměrem - odečty

Množství dodané vody se měří vodoměrem, který je stanoveným měřidlem.

Odečty vodoměrů jsou prováděny dle zpracovaného harmonogramu odečtů. V rámci divize Jihlava jsou celkem uplatňovány 4 odečtové cykly:

 

  1. 14 denní - pro průmyslové podniky a organizace s největší spotřebou vody
  2. čtvrtletní - pro bytová družstva, společenství vlastníků a realitní kanceláře
  3. pololetní - pro menší průmyslové podniky a organizace s nižší spotřebou vody
  4. roční - pro obyvatelstvo

 

V případě, že v době odečtu není vodoměr přístupný (z důvodu nepřítomnosti majitele nebo obyvatele bytového domu), zanechávají pracovníci naší společnosti na místě odečtový lístek, na kterém může odběratel zaznamenat stav vodoměru a odečtový lístek poté bezplatně zaslat poštou na adresu naší divize.

Hlášení stavu vodoměru je též možné provést telefonicky na příslušný provoz ( viz Kontakty na provozy divize Jihlava.htm).

Pokud nedojde k odečtu vodoměru a majitel nezašle odečtový lístek se stavem vodoměru, je spotřeba vody stanovována odhadem dle spotřeby v předchozím srovnatelném období (u čtvrtletních odečtů spotřeby vody za srovnatelné čtvrtletí minulého roku, u obyvatelstva dle spotřeby vody v minulém roce).

V případě, že po dvou po sobě jdoucích obdobích nedojde ze strany naší divize, z důvodu nepřístupnosti vodoměru, k fyzickému odečtu vodoměru, jsou odběratelům zasílány dopisy se žádostí o umožnění odečtu vodoměru.

V případě, že není osazen vodoměr, se množství odebrané vody stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody (viz paušální stanovení množství). 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky