Odstranění poruch a havárií

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Dispečink - nahlašování poruch
Tel: 567 569 204
Mobil: 737 221 622
e-mail: dispecink@vasji_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobronín

další odstávky