Organizační schéma

    Organizační uspořádání divize Jihlava (viz níže):             

org_schema_jihlava.JPG

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky