Oslavu dne vody v Jihlavě zahájili hosté přípitkem. Vody...

Ve středu 23. března 2011 se v jihlavském Domě kultury sešlo na dvě stovky vodohospodářů z různých oblastí. Mezi zastoupenými byli především zástupci obcí a měst, VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Brněnských vodovodů a kanalizací, a. s. a Povodí Moravy, s. p. V rámci dopoledních exkurzí shlédli hosté čistírnu odpadních vod v Jihlavě včetně spalovny čistírenských kalů a úpravnu vody Hosov s vodní nádrží Hubenov.  Na obou místech byl návštěvníkům podán odborný výklad a čas byl i na diskusi k tématům, která vodohospodáře při prohlídkách zajímala.  

Slavnostní část odpoledne věnovaného Světovému dni vody zahájil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ve svém projevu přirovnal Kraj Vysočina k místu, kde se „rodí" na území několika rozvodí voda a svými prameny zásobí jak Čechy, tak Moravu. Kraj v této situaci tak zastává nelehkou roli ochránce těchto vodních zdrojů a jeho úkolem je o vodní zdroje pečovat a přinášet je v hojnosti a stejné, ne-li lepší kvalitě obyvatelům země. Primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal pak ve svém projevu zmínil naléhavost a problémy v řešení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a navázal tak na letošní motto oslav " VODA PRO MĚSTA" . 

Generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Miroslav Klos své vystoupení pojal jako exkurzi do historie vody. Připomenul tím tak ostatním, že voda nesmí být jen současnou nákupní komoditou, ale zejména součástí života, ochrany a péče. V části jeho projevu vystoupili se svou prezentací Historie vodárenství žáci 5. třídy základní školy Gajdošova v Brně pod vedením paní učitelky Dagmar Bulové a provedli hosty historií vody od pravěku, starověku, středověku až po novověk a současnost. Velmi působivé bylo jejich zakončení s odkazem na neuspokojivé životní, sociální i hygienické podmínky ve zbytku světa, kde voda není samozřejmostí jako u nás. Hostům se doslova vryl do myšlenek jejich výkřik: Co s tím uděláte?

„Společným vystoupením dětí jsme navázali na loňský rok, kdy děti zpracovávaly téma „Jak si letos zasejeme, tak příště sklidíme". V letošní prezentaci děti velmi působivě vybraly to nejzajímavější z jednotlivých etap historie vodárenství a vody vůbec, přinesly spoustu poutavých myšlenek, odkazů a informací, které jsem ani já nevěděl, nebo už zapomněl. Je dobře, že nám děti připomněly skutečné poslání vody - život na zemi a život náš. Je jen na nás, jak se s jejich obavami o vodu a vodní zdroje vypořádáme, a zda nezůstane jen u formálních oslav dnů vody... Možná i proto je zapojení dětí do takového projektu jednou z možností, jak vychovávat naše pokračovatele. Už od těchto dní. Součástí mého vystoupení pak bylo i ztvárnění budoucnosti vody dětmi v magazínu, který byl hostům v Jihlavě v průběhu akce rozdáván. S jeho obsahem se můžete seznámit i na našich stránkách, stejně jako i s celým vystoupením dětí," řekl Miroslav Klos. 

 

V dalších projevech vystoupili generální ředitelé Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Miroslav Nováček a Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky