Paušální stanovení množství (pitná voda, odpadní voda)

Paušální měření dodávky vody a vypouštění odpadních vod

Odběrná místa, kde doposud není osazen vodoměr, se měří spotřeba vody, případně vypouštění odpadních vod, dle směrných čísel ročních potřeb vody. Druhy-kategorie jsou vyjmenovány v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 zákona o vodovodech a kanalizacích. Cílem divize Jihlava je zminimalizovat počet odběrných míst měřených výše uvedeným způsobem.

Pro názornost je možné uvést příklad:

Kategorie: byt s výtokem, WC a koupelnou (sprchový nebo vanový kout) 
s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem ……………… 46 m3/r

pokud je odběrné místo měřeno vodoměrem, tak dle vývoje objemu vody 
fakturované domácnostem je spotřeba vody 79 l/ob./d, tj. 29 m3/r

úspora v peněžním vyjádření na 1 člena rodiny v případě vodného i stočného 
je cca 800,- Kč za rok

 Paušální karta - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody dle směrných čísel.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky