Havárie vodovodu odstraněna do 15 hodin, vyžádala si i kácení stromů

Jihlava - Pouhých patnáct hodin zůstali obyvatelé části Jihlavy bez vody tekoucí z kohoutku poté, co dne 10. 12. 2014 v 18:40 hod. došlo ke vzniku havárie na vodovodním řadu DN 100 mm v ul. Na Kopci v Jihlavě.   

Pravděpodobnou příčinou havárie byly klimatické podmínky s velkými teplotními rozdíly, které způsobily následný pohyb podloží a deformaci potrubí. Lidé postižení touto havárií byli okamžitě zásobováni náhradním způsobem, na místo byla přistavena cisterna s pitnou vodou.

Zásah na místě byl velmi komplikovaný, bylo například nutné pokácet i tři stromy, které rostly nad potrubím. Jak tedy vše proběhlo? Obyvatelé z lokality postižené havárií o poruše informovali hasičský záchranný sbor, který po prošetření místa havárie informoval v čase 19:15 hod vodárenský dispečink. Neprodleně poté byla vyslána pohotovostní služba VAS, která dorazila na místo poruchy v 19:30 hod.

Po příjezdu ihned prošetřila místo havárie a následovaly nutné kroky k odstávce vodovodního řadu včetně podání informace o plánované odstávce, která byla ihned zadána do systému na stránkách www.vodarenska.cz.

Vzhledem k času havárie, kdy je největší odběr vody pro spotřebitele, byla odstávka vodovodu odložena až na čas mimo špičku, tj. 21:00 hod.

Mezitím pohotovostní služba VAS kontaktovala dispečink Jihlavských kotelen, aby bylo zajištěno vypnutí čerpadel na předávacích místech pro teplou užitkovou vodu z důvodu zamezení vzniku následných škod na majetku jihlavských kotelen. Neprodleně poté byla odstavena i teplá voda pro dotčené uživatele v ul. Na Kopci od č. 10 po č. 27.

Ve 21:00 hod. došlo k zastavení vody pro výše uvedené panelové domy a od 22:00 do 24:00 VAS zajistila náhradní zásobování pitnou vodou formou přistavení a pojíždění cisterny se zapnutými výstražnými světly. Celkově v těchto nočních hodinách poruchu zabezpečovali 3 pracovníci VAS.

Náhradní zásobování pitnou vodou pokračovalo v místě poruchy i druhý den, tj. 11.12. 2014 od 5:00 ráno až do 10:00 hod.

V 7:00 hod. ráno byl pracovníky VAS telefonicky kontaktován Magistrát životního prostředí a zajištěna způsobilá firma Služby městských lesů k pokácení 3 stromů, které rostly nad potrubím v místě poruchy.

Byli informováni všichni správci podzemních sítí v dané lokalitě a následně bylo provedeno vytyčení všech inženýrských sítí v místě havárie, aby nedošlo k poškození telekomunikačního a plynárenského zařízení.

Poté pracovníci VAS provedli výkopové a montážní práce na opravě poškozeného vodovodu.

Po finální opravě havárie vodovodu pracovníci VAS zajistili zavezení místa poruchy zeminou a byla provedena provizorní úprava povrchu. Na úspěšné opravě havárie vodovodního řadu se podíleli 2 řidiči cisterny, 2 pracovníci ve výkopu a montážní četa, která zajistila samotnou opravu.

K úplnému obnovení dodávky pitné vody došlo následující den, tedy 11. 12. 2014 v 9:30 hod. Celkově byla havárie vyřešena pracovníky VAS do méně než 15 hodin.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky