Reklamace faktur

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se:

a) vyúčtování:

  • na nesprávně zúčtované zálohy
  • jakoukoliv vadu účtu, která brání jeho včasné úhradě
  • na nesprávné informace o odběrateli (IČO, DIČ, č.p….)

viz  Reklamační řád


b) má-li pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení (viz Zákon č. 274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5).

Reklamaci faktur můžete provést písemně na email: reklamace@vasji_cz nebo na adresu sídla divize Jihlava:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Jihlava
Žižkova 93
586 29 Jihlava

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky