Kolik lidé zaplatí v novém roce za vodné a stočné?

 

Brno – V současné době už víme, kolik budou obyvatelé jednotlivých lokalit provozovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., platit za vodné a stočné od 1. ledna 2015. O cenách vodného a stočného bylo rozhodnuto v posledních listopadových dnech a začátkem prosince. Vycházejí z detailních finančních analýz VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., a byly schvalovány jednotlivými svazky měst a obcí.  

Přehled cen za vodné a stočné s DPH je uveden v tabulce:

 

2014

 

2015

 

Rozdíl

Blanensko

89,96

90,77

0,9%

Ivančicko

88,-

92,-

4,5%

Šlapanicko**

87,40

88,96

1,8%

Tišnovsko

85,51

87,48

2,3%

Židlochovicko

89,12

89,12

0%

Jihlavsko

87,71

87,71

0%

Třebíčsko

83,82

85,73

2,3%

Znojemsko

80,50

83,34

3,5%

Žďársko

88,40

89,90

1,7%

 **Jedná se o návrh, cenu projedná valná hromada svazku v polovině prosince. 

K největšímu nárůstu ceny dojde v okrese Brno-venkov, na Ivančicku, kde se do ceny vody promítá náročná investice dotovaná Evropskou unií s názvem Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. V regionech Židlochovicka a Jihlavska se naopak od nového roku se zvýšením ceny vody nepočítá.

Cena vodného a stočného je státem přísně regulovaná. Její výši určují především dotační podmínky Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, k nimž jsme se zavázali přijetím dotací do obnovy infrastruktury, zlepšování kvality a čištění odpadních vod. V letošním roce se Svazu VKMO s.r.o. společně s vedením VAS podařilo vyjednat, že ceny vody porostou v následujících letech výrazně pomaleji, než tomu bylo dosud.

Do ceny vody se nejvýrazněji promítají náklady spojené se spotřebou elektrické energie při výrobě pitné vody a čištění odpadní vody, poplatky za odběr surové vody, náklady na opravy, údržbu a nájemné. Tyto výdaje hradí všichni poskytovatelé pitné vody v tuzemsku zhruba ve stejné výši. Zbývající část připadá na nepřímé náklady a přiměřený zisk, který konkrétně u VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., která je ryze českou firmou vlastněnou městy a obcemi, tvoří pouhá asi 2%.

Mgr. Iva Šebková,

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je v České republice největší ryze česká firma provozující vodohospodářskou infrastrukturu. Jejími vlastníky jsou prostřednictvím společnosti Svaz VKMO s.r.o. města a obce. Veškerý zisk tak zůstává v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

VAS dodává pitnou vodu pro více jak 540 tisíc obyvatel v téměř 700 obcích okresů Brno-venkov, Blansko a Znojmo na jihu Moravy, na Vysočině zásobuje obyvatele pitnou vodou v okresech Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem VAS provozuje 7 % celé sítě České republiky. Její odborníci zajišťují provoz více jak 70 úpraven vod a 120 čistíren odpadních vod. Ve společnosti pracuje tisíc zaměstnanců. Obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., se pohybuje pod hranicí 2 mld. Kč, zisk tvoří 2,5 až 3% obratu.

Více na www.vodarenska.czHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky