Úspěšně provedená odstávka pitné vody v Jihlavě

V rámci odstávky pitné vody na Masarykově náměstí, která proběhla od půlnoci ze soboty 3. 10. na neděli 4. 10. do večerních hodin, došlo k napojení nového vodovodního řadu PE 450 na stávající vodovodní řad o vnitřním průměru DN 350, který je umístěn v centru města. Nový vodovodní řad byl vybudován v rámci investiční akce Statutárního města Jihlava v ul. Brněnská. Odstavení a vypouštění části vodovodního řadu na Masarykově náměstí zajišťovali pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (VAS). Nejdříve byla odstavena pitná voda pro pravou část Masarykova náměstí včetně obchodního domu Prior (z pohledu od ul. Benešova po Znojemskou ulici).

Dne 4. 10. v ranních hodinách došlo k odstavení pitné vody i pro levou část Masarykova náměstí (z pohledu od ul. Křížová po ulici Znojemská).

Všichni odběratelé zmíněné lokality Masarykova náměstí byli předem ze strany VAS informováni o odstávce pitné vody formou písemného oznámení a prostřednictvím médií ve spolupráci s mluvčím města Jihlava.

Po předchozí domluvě bylo některým odběratelům (např. Radniční restaurace, restaurace Sklípek, OD Prior, McDonald´s) zajištěno plynulé zásobování pitnou vodou bez přerušení z přistavené cisterny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zásobování pitnou vodou v nočních a brzkých ranních hodinách, tak musela být použita speciální domácí vodárna, která mohla díky svému tichému chodu toto zabezpečit a tak nerušit noční klid.

V nedělních ranních hodinách pracovníci VAS zrealizovali výměnu nefunkčního sekčního šoupěte DN 350 (před Hotelem Zlatá Hvězda).  Toto sekční šoupě slouží jako uzávěr mezi dvěma tlakovými pásmy na vodovodu LT 350, zásobujícím pravou část Masarykova náměstí (viz výše).  Výkop pro výměnu šoupěte, včetně jeho zabezpečení a označení, byl připraven dopředu již v průběhu týdne, samotná výměna šoupěte probíhala bez větších problémů a neočekávaných událostí.

Po propojení a uzavření šoupěte pak mohlo dojít k postupnému napouštění vodovodu a cca od 11.00 hod. nedělního dopoledne došlo k obnovení dodávky pitné vody nejdříve pro pravou část Masarykova náměstí.  Dále probíhaly práce na propojení vodovodního řadu pro ul. Brněnská, které byly ukončeny, včetně obnovení dodávky pitné vody pro levou část Masarykova náměstí, v neděli cca v 19:00 hod.

V průběhu celé odstávky pracovníci VAS nepřetržitě zajišťovali náhradní zásobování pitnou vodou formou 3 a 11 m3 cisteren        a 3 ks 1 m 3 cisteren, které byly rozmístěny v horní i dolní polovině Masarykova náměstí.

Celkem se na celé akci podílelo 5 pracovníků provozu V+K Jihlavsko a 2 pracovníci, kteří zajišťovali náhradní zásobování pitnou vodou.

Za bezchybnou přípravu a především bezproblémový průběh akce si zaslouží všichni zúčastnění pracovníci VAS velké uznání a poděkování.

20151004_090806.jpg 20151004_090831.jpg

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky