Úspěšně provedená oprava shybky pod řekou Jihlava

Ulice Romana Havelky - v tomto místě vedou pod řekou Jihlava dva vodovodní řady o průměru DN 300 a DN 400, které jsou uloženy v hloubce asi 2,5 metrů.

Vodovodní řad DN 300 zásobuje pitnou vodou vodojem Bedřichov a řad DN 400 slouží jako posílení pro lokalitu sídliště Březinova a dalších částí Jihlavy.

Poruchová a vyhledávací služba divize Jihlava zjistila poruchu na vodovodním řadu DN 400.

V místě poruchy byl neprodleně proveden výkop a zjištěna příčina – vadné šoupě kalníku o průměru DN 150. Porucha se nacházela hned vedle cyklostezky, která tímto místem prochází.

Samotné práce na opravě komplikovalo velké množství podzemní vody, která prosakovala z řeky Jihlavy, která se nachází hned v těsné blízkosti. V dřívějších dobách v těchto místech byly i rozsáhlé bažiny, což mohlo také zapříčinit větší množství vody ve výkopu.

Kalník byl naštěstí uložen nad vodovodním potrubím a tak mohla být provedena jeho výměna. V případě havárie vodovodu by výkopové práce musely být provedeny pod dnem řeky Jihlavy.

Práce byly prováděny zhruba v hloubce 1,5 metru pod povrchem, což odpovídalo přibližně výšce hladiny vody v řece.

Velký dík a pochvala patří všem pracovníkům, kteří se podíleli na této opravě a dokázali si poradit i s nepředvídanými událostmi při samotné opravě.

Martin Javůrek

Provozní montér vodovodů divize JihlavaHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky