Varování před falešnými odečítači vodoměrů na Telčsku

V minulém týdnu navštívil  čistírnu odpadních vod (ČOV) v Telči obyvatel Telče s informací, že u něj prý údajně byl někdo z „vodárny“ odečítat vodoměr a požadoval po něm peníze v hotovosti za odběr pitné vody. Zaměstnanci ČOV vzali informaci na vědomí s tím, že tuto skutečnost neprodleně ohlásili vedoucímu provozu V+K Telčsko a ten následně předal informaci na městský úřad v Telči, aby mohli být včas informováni všichni odběratelé pitné vody Telčska před těmito podvodníky. Údajně k podobnému případu došlo i v nedaleké obci Nová Říše.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava tímto varuje všechny odběratele pitné vody na Telčsku a v jeho okolí před podobnými podvodníky, kteří se vydávají za falešné odečítače vodoměrů a požadují po občanech peníze v hotovosti.

Všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří působí v terénu jako odečítači vodoměrů rozhodně nikdy nevybírají od občanů peníze v hotovosti a v případě potřeby jsou schopni se prokázat průkazem zaměstnance s jasnými identifikačními údaji (č. OP a osobní číslo zaměstnance).

V případě pochybností má právo každý občan telefonicky si ověřit totožnost každého takového zaměstnance na útvaru zákaznických služeb na tel. 567 569 319, případně dispečinku na tel. 567 569 204.

Tyto případy nejsou ojedinělé, protože už v minulosti musela naše společnost řešit výskyt falešných odečítačů: např. v  r. 2012 na Boskovicku, v r. 2013 na Třebíčsku a na konci r. 2015 na Žďársku.

Děkujeme, že této důležité informaci věnujete pozornost.Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky