VAS umí v mrazech obnovit dodávku pitné vody i do 2 hodin

20170104_093137.jpg  20161221_085329.jpg

Mrazivé počasí na přelomu roku 2016 připravilo obyvatelům některých částí Jihlavy nemilé překvapení v podobě omezení či přerušení dodávky pitné vody.

V průběhu vánočních svátků a v prvním týdnu roku 2017 tak měli napilno pracovníci údržby vodovodní sítě jihlavské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (VAS). Ti museli vyjíždět až několikanásobně častěji k opravám poruch na páteřních vodovodních řadech a přípojkách.

Konkrétně to bylo například v lokalitách ulic Žižkova, Wolkerova, Okružní, Dlouhá, Pávovská, Stamicova, Kpt. Jaroše a U Rybníka. Ve většině případů šlo o poruchy, kdy vlivem mrazivého počasí převážně nastaly zlomy na litinovém potrubí o vnitřním průměru 100 až 300 mm.

Po nahlášení úniku vody ze strany veřejnosti následoval vždy bezodkladný výjezd pracovníků pohotovosti, kteří zajistili nezbytné kroky k odstavení poškozeného úseku vodovodu. V těchto případech zabezpečujeme náhradní zásobování pitnou vodou pomocí přistavených cisteren. Vlivem panujících klimatických podmínek pracovníci VAS zajistili provedení posypu pro eliminaci ledovky, která se vytvářela díky vytékající vodě na povrchu komunikací a chodníků. Po lokalizaci přesného místa poruchy vyhledávací službou VAS a vytyčení všech podzemních vedení správců inženýrských sítí mohla proběhnout samotná oprava prasklého potrubí.

Nutno podotknout, že práce na opravách poruch stěžovaly silné mrazy v kombinaci se sněžením

a také četný výskyt ostatních inženýrských sítí. Problémy tak nastávaly při zemních pracích s využitím techniky a mnohdy muselo dojít k  ručním výkopovým pracím. Proto je nutné ocenit zejména profesionalitu, obětavost a úsilí pracovníků VAS, kteří v extrémních podmínkách dokázali úspěšně odstranit všechny vzniklé poruchy, a to ve velice krátkém čase.

Obnovení dodávky pitné vody trvalo ve většině případů do 2 hodin, pouze v jednom případě byla obnovena do 24 hodin od nahlášení poruchy.  Výjimkou byla lokalita ulic Žižkova-Seifertova-Wolkerova, kde celou situaci zkomplikovala porucha vodovodního uzávěru. Za vzniklou situaci a případné problémy s dodávkou pitné vody se tímto VAS všem dotčeným odběratelům omlouvá.

Na opravách poruch se podílelo celkem 14 pracovníků VAS (středisko údržby vodovodní sítě, vyhledávací služba a řidiči cisteren náhradního zásobování pitnou vodou).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava v zimním období provedla odstranění celkového počtu 71 poruch a poruchových stavů na provozovaných veřejných vodovodech a kanalizacích.

  Současně se zvýšeným výskytem poruch na vodovodních a kanalizačních řadech v provozovaných městech a obcích se museli pracovníci VAS vypořádat i s dalšími nástrahami zimního počasí. Jednou z nich byly také časté výpadky přenosů dat mezi vodárenskými objekty z důvodu silné námrazy, která se vytvářela na anténách a dalších zařízeních přenosové soustavy. Docházelo tak ke ztrátám komunikace např. s vodojemy a čerpacími stanicemi. I s tímto si však museli pracovníci VAS poradit a námrazu v mnohých případech ručně odstraňovat.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem všímavým občanům města Jihlavy a Městské Policii za včasné ohlašování viditelných úniků vody a zamokřených ploch, což napomáhá k bezprostřední lokalizaci poruch na vodovodních řadech a přípojkách.

Pokud byste se setkali s podobným případem, kdy dojde k přerušení dodávky, zhoršení jakosti (barva, zákal,..) nebo poklesu tlaku pitné vody, můžete se kdykoliv obrátit na nonstop fungující centrální vodárenský dispečink VAS, a.s. divize Jihlava na tel. 567 569 204.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava je tu pro Vás a jako držitel a vítěz prestižní soutěže Národní ceny za společenskou odpovědnost za r. 2016 je Vaším partnerem pro život.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky