Vstup nového člena do Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

S platností od 1.1. 2011 bylo odsouhlaseno přijetí nové obce Dyjice jako člena Svazu vodovodu a kanalizací JIHLAVSKO.

 

V současné době tvoří Svaz celkem 33 členských měst a obcí.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky