Vstup nového člena do Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

S platností od 3.5. 2011 bylo odsouhlaseno přijetí nové obce Záborná jako člena Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO.

V současné době tvoří Svaz celkem 34 měst a obcí.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky