Vystoupení 5 členů ze Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO k 31. 12. 2014

Dne 9. prosince 2014 bylo odsouhlaseno valnou hromadou Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, že ke dni 31. 12. 2014 vystupují ze Svazu obce Bítovčice, Kozlov, Vysoké Studnice, Velký Beranov a městys Luka nad Jihlavou.


V současné době tvoří Svaz 26 měst a obcí.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky