Zákaznický portál

Zákaznický portál Vám umožní snadný a přehledný přístup k informacím o odběrném místě a současně umožňuje oboustrannou komunikaci zákazníka s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. prostřednictvím internetu.  

»Přihlášení k zákaznickému portálu divize Jihlava«

(stránka pro přihlášení se otevírá do nového okna)

Jak získat přístup k portálu?

Pro koho je nová služba zřízena?

Pro všechny zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod.

Co portál nabízí?

Základní informace:

 • přehled odběrných míst zákazníka
 • historii uzavřených smluv i aktuální smluvní ujednání pro zvolené odběrné místo
 • přehled provedených odečtů na odběrném místě
 • přehled měřidel osazených na odběrném místě
 • přehled vystavených faktur a záloh pro odběrné místo
 • přehled provedených/neprovedených úhrad faktur a záloh pro odběrné místo
 • ostatní ekonomické informace související se službami (dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod)

Oboustrannou komunikaci:

 • možnost zaslání žádosti o změnu výše zálohy
 • možnost zaslání žádosti o změnu způsobu placení
 • možnost zaslání stavu vodoměru - hlášení odečtu
 • možnost zaslání připomínky, žádosti či stížnosti

Jaké další výhody portál nabízí?

 • online help
 • možnost tisku informací na Vaší tiskárně
 • možnost exportu vašich informací do souborů formátu PDF, MS Word, MS Excel

Věříme, že naše služba přispěje k Vaší spokojenosti.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Polná

Velký Beranov

Polná

další odstávky