Změna výše zálohy, přeplatky

  • úprava zálohových plateb by měla vycházet ze skutečné spotřeby vody, případně vypouštění odpadních vod, viz Výměr MF č. 01/2001 část II.

Změnit výši záloh a zjistit přeplatky můžete:

1. Osobně

v sídle divize Jihlava a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty 

2. Telefonicky

Na útvaru zákaznických služeb divize Jihlava na tel. č. 567 569 326

3. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Jihlava:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Jihlava
Žižkova 93
586 29 Jihlava

4. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Jihlava

další odstávky