Akce, info pro veřejnost

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., ocenila projekt třebíčských žáků

Třebíč – Malou kufříkovou školní laboratoř pro zjišťování kvality vody, drobné ceny a také čestné uznání převzali ve čtvrtek 5. ledna 2017 žáci čtvrtých ročníků Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči. A to za vynikající řešení projektu Kamarádi s Vodou, který vyhlásila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., společně s Nadací Partnerství. Cílem projektu bylo motivovat děti k zamyšlení se nad tím, jak co nejlépe hospodařit s vodou.  

 

KAMERA NA TŘEBÍČSKU MONITORUJE KANALIZACI

V závěru roku 2014 byla na Třebíčsku Svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči zakoupena speciální kamera určená k monitoringu kanalizací.  

 

Video o historii třebíčského vodovodu

Divize Třebíč v loňském roce aktualizovala velmi zajímavé video o historii třebíčského vodovodu k příležitosti jeho 125. výročí.  

 

Jemnice se dočká nového přivaděče

V dubnu 2012 byla zahájena stavba rekonstrukce části vodovodního přivaděče z úpravny vody Štítary do Jemnice. Stavbu za 7,1 mil. Kč bude stavebně dozorovat VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč.  

 

Projekt "Pitná voda - Třebíčsko" byl ukončen

Největší projekt v historii třebíčského vodárenství byl ukončen na přelomu léta a podzimu roku 2009. Jeho celý přesný název „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko" napovídá hodně o jeho obsahu. Byla jím rekonstrukce úpravny vody ve Štítarech, výměna resp. rekonstrukce tři hlavních přivaděčů a největších objektů na nich - vodojemů a čerpacích stanic - tedy všeho, co zásadním způsobem může ovlivňovat kvalitu vody vyráběné a distribuované největším vodárenských systémem divize.       

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky