Aktuality

1 2   Následující   ››

Vodojem Kostelíček bude otevřen již o Velikonočním víkendu

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Cena vodného a stočného na rok 2018 odsouhlasena  

 

OZNÁMENÍ O PRODEJI CHLORNANU SODNÉHO

 

Informace pro veřejnost - nádrž Vranov

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provozuje infrastrukturu, jejíž součástí je mj. i vodárenský odběr z víceúčelové nádrže Vranov. Tento zdroj povrchové vody pro výrobu pitné vody slouží pro více než 80 tis. obyvatel v krajích Vysočina a Jihomoravském a má stanovena ochranná pásma rozhodnutím vodoprávního úřadu (Okresního úřadu Znojmo).    

 

On-line panorama Třebíče z vodojemu Kostelíček

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč zprovoznila na vodojemu Kostelíček webkameru, která poskytuje pohled nejen na historické objekty města Třebíče.  

 

Informace pro spotřebitele

Dne 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.). Touto změnou je spotřebiteli umožněno řešit s poskytovatelem služeb reklamační spory nově i mimosoudní cestou.  

 

Pitná voda na Žďársku i Třebíčsku bude kvalitnější

Mostiště – Mnohem kvalitnější voda poteče z kohoutků pro více jak 80 tisíc obyvatel na Žďársku a Třebíčsku. V současné době byla totiž ukončena rozsáhla rekonstrukce úpravny vody v Mostištích u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou, díky níž bude voda z tamní přehrady čištěna na základě nejmodernějších technologií, které se pro úpravu vody používají.  

 

Věžový vodojem nad Třebíčí se otevírá veřejnosti

Brno, Třebíč – V sobotu 5. září budou mít lidé, kteří se vydají do Třebíče, poprvé možnost navštívit dosud nepřístupný objekt bývalého věžového vodojemu „Kostelíček“ na Strážné hoře. Tato vodohospodářská stavba z první republiky byla během posledního roku rekonstruována a proměnila se ve veřejně přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou nabízející neobvyklý pohled z výšky na město Třebíč.  

 

Video o historii třebíčského vodovodu

Divize Třebíč v loňském roce aktualizovala velmi zajímavé video o historii třebíčského vodovodu k příležitosti jeho 125. výročí.  

 

Aktuální nabídka služeb

Informace o rozšířené nabídce služeb v oblasti svozu odpadních vod, stavebních a zemních prací.  

 

Cena vodného pro svazek Okříšky

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách  

 

Změna dlouhodobého úhrnu srážek

Změna dlouhodobého úhrnu srážek - nové výpočty množství odváděných srážkových vod  

 

Změna dlouhodobého úhrnu srážek

Změna dlouhodobého úhrnu srážek - nové výpočty množství odváděných srážkových vod  

 

Slavnostní ukončení stavby ČOV Hrotovice

Dne 1. 9. 2011 byla slavnostně otevřena nová ČOV v Hrotovicích.  

 

Výstava fotografií v budově KÚ kraje Vysočina

V rámci oslav Světového dne vody 2011 byla dne 9. března  

 
1 2   Následující   ››

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky