OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Cena vodného a stočného na rok 2017 odsouhlasena  

Vážení odběratelé, představenstvo VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči schválilo dne 28. 11. 2016 na základě návrhu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Třebíč kalkulaci cen pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2017. 

S platností od 1. 1. 2017 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:

VODNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody                42,95 Kč

STOČNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) odvedené vody          33,89 Kč


CENA CELKEM za 1 m3 (1 000 litrů)                          76,84 Kč

K cenám se připočítává sazba DPH ve výši 15 %.

 

Havárie v divizi

Rudíkov

Moravské Budějovice

Štepánovice

Vacenovice

Ratibořice

Boňov

Příložany

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky