CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2015

Cena vodného a stočného pro 2015 odsouhlasena  

Vážení odběratelé,

představenstvo VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči schválilo dne 1. 12. 2014 na základě návrhu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Třebíč kalkulaci ceny pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2015. 

S platností od 1. 1. 2015 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:

VODNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody                43,31 Kč

STOČNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) odvedené vody          31,24 Kč


CENA CELKEM za 1 m3 (1 000 litrů)                          74,55 Kč

K cenám se připočítává sazba DPH ve výši 15 %.Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky