CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2016

Cena vodného a stočného pro rok 2016 odsouhlasena  

Vážení odběratelé,

představenstvo VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči schválilo dne 1. 12. 2015 na základě návrhu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Třebíč kalkulaci ceny pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2016.

S účinností od 1. 1. 2016 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:

VODNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody                       44,05 Kč

STOČNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) odvedené vody                 32,03 Kč


CENA CELKEM za 1 m3 (1 000 litrů)                                76,08 Kč

K cenám se připočítává sazba DPH ve výši 15 %.

 

S účinností od 1. 1. 2016 je platná v územní působnosti svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách tato jednotná cena pro vodné:

VODNÉ za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody                       35,50 Kč

K ceně se připočítává sazba DPH ve výši 15 %

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky