Cena vodného a stočného pro rok 2011

Představenstvo VaK svazku obcí se sídlem v Třebíči na svém zasedání dne 13. 12. 2010 schválilo návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2011, který předložila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč. Od 1. 1. 2011 bude cena pro vodné 38,80 Kč/m 3 (bez DPH) a cena pro stočné 26,40 Kč/m 3 (bez DPH). Celková cena za obě služby činí 65,20 Kč/m 3 (bez DPH), meziroční nárůst činí 6 %. Pro názornost - pro tříčlennou rodinu s průměrnou spotřebou vody 70 litrů na osobu a den představuje tato úprava ceny měsíční navýšení o 26 Kč. Zvýšení ceny pro vodné a stočné bylo nutné za tří hlavních důvodů: Významný pokles spotřeb pitné vody (ukončení nebo omezení výroby velkých potravinářských firem v regionu) Nárůst provozních nákladů (zejména zvýšení cen surové vody o 10 % a cen pohonných hmot) Zajištění prostředků pro obnovu a rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací   

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky