Cena vodného a stočného pro rok 2011

Představenstvo VaK svazku obcí se sídlem v Třebíči na svém zasedání dne            13. 12. 2010 schválilo návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2011, který předložila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč. Od             1. 1. 2011 bude cena pro vodné 38,80 Kč/m3 (bez DPH) a cena pro stočné          26,40 Kč/m3 (bez DPH). Celková cena za obě služby činí 65,20 Kč/m3 (bez DPH), jedná se o meziroční nárůst ceny o 6 %. Pro názornost - pro tříčlennou rodinu           s průměrnou spotřebou vody 70 litrů na osobu a den představuje tato úprava ceny měsíční navýšení o 26 Kč.

Zvýšení ceny pro vodné a stočné bylo nutné ze tří hlavních důvodů:

  1. Významný pokles spotřeb pitné vody (ukončení nebo omezení výroby velkých potravinářských firem v regionu)
  2. Nárůst provozních nákladů (zejména zvýšení cen surové vody o 10 % a cen pohonných hmot)
  3. Zajištění prostředků pro obnovu a rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací.

  

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky