Cena vodného pro svazek Okříšky

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách  

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou v Okříškách schválila na svém zasedání dne 14. 12. 2011 na základě návrhu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Třebíč kalkulaci ceny pro vodné platnou od 1. 1. 2012. Tato jednotná cena je s účinností od 1. 1. 2012 platná v územní působnosti svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách a činí 34,00 Kč za 1 m3 (1 000 litrů) dodané vody. K ceně se připočítává 14 % DPH.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky