Dokumenty

DOKUMENTY

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Stížnostní řád

Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Technické standardy VAS, a.s. pro vodovody a kanalizace, včetně standardů pro vodovodní a kanalizační přípojky

Limity kanalizačních řádů - jednotlivé provozované obce


CENÍKY

Ceník služeb

 

FORMULÁŘE

Objednávka na zhotovení - provedení vodovodní přípojky, opravy vodovodů, přípojek a jiné opravy, provedení stavebně montážních prací, zemní práce, odvoz zeminy a jiné.

Formuláře ke stažení - objednávka na zhotovení prací

Žádost o vyjádření ke stavební činnosti - pro územní řízení, ohlášení stavby, územní souhlas, stavební řízení, zjednodušené územní řízení a existenci sítí

Žádost o vyjádření  - WORD

Žádost o vyjádření - PDF

Níže uvedené formuláře máte na výběr ke stažení vždy ve formátech MS WORD, PDF a OTT (OpenOffice). Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Nové odběrné místo - podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - nové odběrné místo

Změna odběratele - podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - změna odběratele

Paušální karta - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody dle směrných čísel

Domácnosti

Firmy - soubory ke stažení slouží v tomto případě pouze jako informativní podklad pro jednání firmy se zákaznickým oddělením VAS, a.s., neslouží tedy pro jejich samostatné sestavení zákazníkem

Trojdohoda - DOHODA mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba ( nájemce,..)

Formuláře ke stažení - trojdohoda

Žádost o přezkoušení vodoměru

Formuláře ke stažení - žádost o přezkoušení vodoměru

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřeboval (více jak 30 m3) a nevypustil do kanalizace. Současně odběratel uvede způsob, jak vodu spotřeboval.

Formulář ke stažení - čestné prohlášení_spotřeba nad 30m3

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než jenom z vodovodu (např. z vlastních studní, z vodních toků, aj.).

Formulář ke stažení - čestné prohlášení_vlastní zdroj vody

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky